چطور برنامه روزانه مناسبی برای فرزندم داشته باشم؟

نقش والدین و مراقبان کودک در زندگی او بسیار مهم و پر رنگ است. یکی از اتفاقات زندگی کودکان، فرصت‌های یادگیری است که در طول روز برای آنان اتفاق می‌افتد. برنامه ریزی فعالیت‌های روزانه کودک، با درنظر گرفتن شرایط منحصر به فرد هر کودک امری مهم است. ترتیب و ریتم این فعالیت‌هاست که می‌تواند مهارت‌ها مختلف و حوزه‌های متفاوت رشدی آنان را شامل شود.

از نگاهی دیگر، داشتن برنامه روزانه به کودکان احساس امنیت می‌دهد. از سویی به آنها امکان پیش بینی آینده را می‌دهد. سهیم کردن کودکان در تنظیم این برنامه به آنها احساس توانمندی و خودکارآمدی می‌دهد.

دوره های مرتبط

حراج!

کارت بازی

خانواده خرسی ها

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
پایان دوره
۳۳۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان

کتاب های مرتبط

حراج!

کارت بازی

خانواده خرسی ها

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان
پایان دوره
۳۳۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان