دوره پرورش فرزند بالنده

به منظور تعیین ساحت‌‌ها‌ی رشد و تحول، متغیرهای مهم و عمده هر ساحت و نیز انتخاب ابزارهای مناسب اندازه‌گیری؛ پس از بررسی‌های متعدد، مشاوره‌های داخلی و بین‌المللی تصمیم گرفته شد تا حوزه مطالعه و ارزیابی در مطالعه “کودکی در ایران” به دو دسته کلی سنجش کودک در ساحت‌های مختلف رشدی و نیز سنجش محیط‌‌های مؤثر بر رشد تقسیم شود. بدین ‌ترتیب در بخش ساحت‌های رشدی؛ ساحت اجتماعی هیجانی، شناختی، معنوی، جسمی، اقتصادی-حرفه‌ای، فرهنگی، و زیست محیطی و در بخش محیط‌‌های اثرگذار نیز محیط‌‌های خانه و مرکز آموزشی (مهدکودک/پیش دبستان/مدرسه) به عنوان ساختار اصلی مطالعه تعیین شدند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *